Haber

Çevre düzenlemelerini içeren kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.

Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanuna göre peyzaj mimarları ve iç mimarlar da Devlet Memurları Kanunu’nun “teknik hizmetler sınıfı”na dahil edilecek.

Gemi kaynaklı kaçak boşaltımlarda 100 bin gros tondan büyük tanker, gemi ve diğer deniz araçlarına verilecek idari para cezaları 100 bin gros ton üzerinden hesaplanacak.

5 bin gros tondan büyük gemilerin evsel atıksu ve katı atıklarından kaynaklanan kirlilik için uygulanacak cezalar ise, kirliliğin niteliğine ve kirli balast suyuna uygulanan cezalara göre belirlenecek.

Adana’nın Karataş ilçesinde yasayla Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulacak. OSB’de sebze ve meyve üretimini teşvik etmek ve mevcut potansiyeli ekosisteme zarar vermeden üretime kazandırmak amacıyla yüksek teknolojiye sahip sera işletmeleri kurulacaktır.

Belediyeler, il özel idareleri ve sermayesinin yüzde 50’sinden fazlasına sahip oldukları şirketler tarafından Avrupa Birliği ile katılım öncesi mali işbirliği kapsamında desteklenen projelerin finansmanı için yapılan borçlanmalar, doğrudan çok taraflı yatırım ve geliştirmeden yapılan borçlanmalar bankalar ve yabancı devlet kuruluşları veya İller Bankası Anonim Şirketi aracılığıyla. , “İç ve dış borç stokunun faiz dahil tutarı, en son kesinleşen bütçe gelirlerinin yeniden değerleme oranı ile artırılan tutarı aşamaz.” sınırlamalara tabi olmayacaktır.

Bu kapsamda İçmesuyu Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) kapsamında yapılacak işler için İller Bankası A.Ş.’den yapılacak borçlanmalar da artırılacaktır.

Kanunla, 14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un uygulanmasından kaynaklanan tereddütler giderilecek.

Buna göre, il özel idareleri ile il özel idarelerinin üyesi olduğu ve belediyeye üye olmadığı mahallî idare birlik ve köyleri için İçişleri Bakanlığınca; Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile belediyelerin üyesi olduğu yerel yönetim birlikleri hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkili olacak.

Devlet Memurları Kanununda yapılan değişiklikle merkez teşkilatındaki ekiplerden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce başvurusu uygun görülenler ile işe alım, yetiştirme ve nitelikleri ile merkez teşkilatı kadrolarında bulunan ve yeterliliğe sahip olanlar Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kabul edilebilir. tarihinden itibaren 6 ay içinde “İklim Değişikliği Uzmanı” ekibine atanmak Bu kapsamda atananların sayısı 20’yi geçemez.

Peyzaj mimarı ve iç mimar kadro unvanlarının ek göstergeleri emsal düzeyine getirilecektir.

Kahramanmaraş’ta Erkenez OSB, Aksu OSB ve Türkoğlu-2 OSB’lerin sınırları değişecek. Bu OSB’lerin iş ve işlemleri anılan kanun kararlarına göre yürütülür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şehirler Arası Nakliyat
Klima Bakımı ,Klima Tamiri ,Klima Montajı ,Yetkili Klima Servisi konusunda size en yakın , hızlı ve kusursuz müşteri hizmeti uygun fiyatla sunuyoruz.
Başa dön tuşu